Disclaimer

Disclaimer Nassau

De disclaimer is een beschrijving van de wettelijke bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website. Wanneer u een pagina op de site bezoekt, stemt u ermee in zich aan de volgende richtlijnen te houden:

  1. Uitgever

Deze website is uitgegeven door Nassau, Bredaseweg 51, 4844 CK Terheijden.

  1. Inhoud

De informatie op deze site is in de eerste plaats bedoeld voor de klanten van Nassau, de media, sollicitanten, verkopers en studenten. Het is onze bedoeling dat de informatie op deze site zo nauwkeurig en volledig mogelijk is. Volgens de Nederlandse wetgeving kan Nassau niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties die het gevolg zijn van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd.

  1. Auteursrecht

Deze website is onderworpen aan de toepasselijke Nederlandse wetgeving en eventuele geschillen zullen in overeenstemming daarmee worden bepaald. Naast de toepasselijke Nederlandse wetgeving zijn de volgende beperkingen van toepassing op het gebruik van de site: www.alsta-nassau.nl of subpagina’s (inclusief verschillende taalversies) mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, verkocht of op enige andere manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming toestemming van Nassau. Afdrukken van het materiaal zijn echter toegestaan ​​voor privé- en niet-commercieel gebruik zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen.

  1. Links naar deze website

Als u naar deze website wilt linken, stuurt u de link naar de startpagina. Diepe links naar de site zijn verboden. Nassau kan de verwijdering van links naar de site eisen zonder voorafgaande kennisgeving. Nassau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor websites die hieraan zijn gekoppeld.

  1. Aansprakelijkheid

Gebruikers van deze site doen dit op eigen verantwoordelijkheid. Nassau kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan software of hardware. Nassau kan op grond van de Nederlandse wet niet aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit het gebruik van deze site.

veilige overheaddeur